LivaPeople

Vi gør en forskel for udsatte mennesker, der har skadevirkninger efter sexsalg, vold, incest og seksuelle overgreb.

LivaPeople er en landsdækkende, rådgivende, behandlende og rehabiliterende organisation.

Vi støtter mennesker med skadevirkninger fra sexsalg, incest, seksuelle overgreb og vold.

Lær os at kende

LivaPeople er en almennyttig fond med et sygdomsbekæmpende, socialt og velgørende formål. LivaPeople driver foruden to rådgivnings- og behandlingscentre, en design virksomhed og to krisecentre i Hovedstaden og Midtjylland.

Det er vores formål at støtte dem, der har skader efter sexsalg, senfølger af incest, vold og seksuelle overgreb og udnyttelse af anden art.

Vi arbejder ud fra en feministisk etik i forståelsen af, at faktorer som køn, seksualitet, etnicitet, økonomisk og kulturel baggrund, udtryksformer og fysisk eller psykisk handicap har indflydelse på, hvilke udfordringer man mødes af i livet, og hvilke muligheder man har for at handle på dem